Lukio, itsearviointi

Etäkurssin itsearviointi

Miten koit etäkurssin liikunnassa?

 •  Miltä  kurssi kokonaisuudessaan tuntui?
  • Mitä kokemuksia / ajatuksia  liikuntatunnit etäopetuksessa herättivät?
  • Mikä oli helppoa/ vaikeaa?

Työskentely

  • Miten hyvin noudatit opettajan antamia ohjeita ja tehtäviä?
  • Miten hyvin pidit päiväkirjaa ja dokumentoit liikkumistasi?
  • Oliko päiväkirjan pidossa jotain hankaluuksia?

Oppiminen

  • Mitä etäjakso opetti sinulle omasta liikkumisestasi ja itsestäsi liikkujana?
  • Opitko jotakin omasta kunnostasi?
  • Miten arvioisit omaa kuntoasi( kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus ) ?
 • Omat tavoitteet:
  • Miten hyvin mielestäsi saavutit kurssille asettamasi tavoitteet?

Kun mietit omaa työskentelyäsi ja panostustasi tehtäviin kurssin aikana, minkä kokonaisarvosanan (4-10) antaisit  kurssista itsellesi?

Mitä palautetta haluaisit antaa opettajalle ?