Vesivehmaan koulu

 

Olin tet-harjoittelussa Vesivehmaan koulussa, joka on Vesivehmaalla sijaitseva noin sadan oppilaan kyläkoulu. Koulussa opetetaan 1.-6. -luokkalaisia yhdysluokilla, joilla on kahden eri luokka-asteen oppilaita. Koululla työskentelee rehtorin lisäksi 3 opettajaa ja 3 avustajaa.

Valitsin Vesivehmaan koulun tet-paikakseni, koska opettajan työ kiinnostaa minua ja halusin päästä näkemään sitä enemmän. Tehtäviini kuului päivittäin oppilaiden auttaminen, luokan siivoaminen ja järjesteleminen ja tuntien suunnittelu luokan opettajan kanssa. Olin pääosin auttamassa 1.-2. -luokalla, ja pienten oppilaiden kanssa työskentely oli ihanaa. Koska koulu on niin pieni, pääsin tutustumaan monen luokka-asteen oppilaihin ja näin läheltä monien opettajien arkea. Tet-paikalla pääsin tutustumaan lähinnä luokanopettajan ja avustajan, joiltain osin myös koulun siivoojan ja keittäjän töihin.

+ tet-paikalla näin hyvin opettajan työtä ja arkea

+ oppilaiden kanssa oli mukava olla

+ työyhteisö oli mukava

+ työtehtävät vaihtelivat ja eivät olleet puuduttavia

–  koska tet-harjoittelu oli loppukeväästä, näin aika paljon kevätjuhlaharjoituksia ja muuta loppukevään kiirettä enemmän kuin varsinaisia tavallisia oppitunteja ja koulupäiviä

Vastaa